Brittatorp TK

Utegym

Brittatorp TK bygger utegym med investeringsstöd från Leader Linné Småland, stödet har använts för inköp av HAGS Gym Bico och Hags Gym Flexo.

Klubben har för egna medel köpt ett tredje redskap, HAGS Gym Tibas, liksom ombesörjt schaktning och övriga entreprenadarbeten.

Utrustningen är levererad av HAGS i Aneby och består av tre ”multimaskiner”, varje maskin omfattar av 3 olika övningar, totalt 9 träningsmoment.

Läs mer om redskapen

Hags Gym Tibas

Hags Gym Flexo

Hags Gym Bico

Brittatorp TK stärker hälsan och landsbygden!