Brittatorp TK

Medlemskap


Ungdomar t.o.m 17 år

50 kr

Vuxna (fr.o.m 18 år)

200 kr

Familjekort inkl. familjemedlemmar t.o.m 25 år

350 kr

Betalning görs till Bankgiro 305-4160.

I meddelandefältet ange namn och personnummer (inkl. 4 sista siffrorna) på samtliga som medlemskapet berör.