Brittatorp TK

Brittatorp Triathlon 2024

Vi har bytt namn från Vidingehem Triathlon till Brittatorp Triathlon. Frånsett det ska allt vara sig likt eller lite bättre.

 

Varmt välkommen till Rottne lördagen 31 augusti 2024

 

Vill du inte köra alla distanserna själv, leta upp två kompisar och anmäl ett lag i sprintstafett.

Distanser

Sprint inkl. stafett och paraklass: 400 m simning / 20 km cykel / 5 km löpning.
Olympisk: 1500 m simning/ 40 km cykel/ 10 km löpning.
För barnklasser, anmälan på plats utan kostnad.

Anmälan: Gå in på Mitt Lopp (https://mittlopp.se), Triathlon och sök upp Brittatorp Triathlon, här finner du all info
och även anmälan. Anmälan öppnar 1 maj.

Har du Facebook eller Instagram, sök på Brittatorp Triathlon, där hittar du även
foton och reportage från tidigare tävlingar.

Tävlingscentrum är badplatsen ”Berget” i Rottne. Parkering sker på Rottne Industri AB:s område via Kopparvägen (GPS latitud 57.018450 / longitud 14.894571). Tävlingen kan genomföras antingen individuellt eller i lag.

 

 

Klasser              Distanser
Simning Cykel Löpning

Olympisk 1500 m 40 km 10 km
Sprint/para & stafett 400 m 20 km 5 km
Ungdom 7-12 år (ej startavgift) 100 m 2 km 500 m
Knattelopp Sträcka och starttid meddelas via högtalare

Tävlingsdagen 31 augusti 2024

07.00 Expeditionen öppnas
08.00–09.15 Incheckning
09.00 Startkuvert hämtas senast
10.00 Triathlon sprintdistans/stafett
10.15 Triathlon olympisk distans
10.20 Triathlon sprintdistans paraklass/stafett
13.15 Triathlon Ungdom 7–12
13.15 Knattelopp

Kartor

 

Här finns två PDF-filer med kartor över sim-, löpar- och cykelbanan.

Cykel/löpbana

Simbana

 

 

Övrig information

 

Denna tävling är sanktionerad av Svenska Triathlonförbundet och följer de regler som gäller för Triathlon. Se www.svensktriathlon.org

• Tider
Tävlingscenter öppnar 07.00

Incheckning cyklar 08.00–09.15 

Deltagarkasse hämtas senast 09.00

Start sprint distans/ stafett 10.00

Start olympisk distans 10.15

Start paraklass/ parastafett sprint distans 10.20

• Före starten skall ALLA gå ut genom startfållan till simstarten vid badbryggan
för att aktivera chip.

• Cyklarna skall vara märkta med startnumret väl synligt före incheckning, startnumret finns i kassen.
• Badmössa är obligatoriskt! Badmössan som finns i kassen skall användas.
• I kassen finns ett chip med kardborreband som deltagarna skall bära runt vänster fotled (för paradeltagare gäller sep. ö.k.) Chippet registrerar mellantider samt målgång. Deltagare som inte lämnar tillbaka chippet efter målgång faktureras 700 kronor.
Nummerlapp inkl. säk. nålar finns i kassen, skall placeras på bröstet, väl synlig, ej vikt.
• Obligatoriskt med hjälm på cykelmomentet!
• I samtliga klasser gäller 10-metersregeln, d.v.s. du måste hålla 10 m avstånd till framförvarande cyklist, utom vid omkörning. Domare kommer att finnas utmed banan att kontrollera att regeln följs. Vid överträdelse mot reglerna tillämpas Straff Box (blått kort) innebärande att cyklisten stannar vid straffboxen i 1 (en) minut. Straffboxen är placerad där du hoppar av cykeln innan växlingsområdet. Upprepade förseelser innebär rött kort och diskvalificering. Cyklister som blir omkörda skall hålla till höger.
• Sportdryck och vatten finns på vätskekontrollen på löparbanan och vid målet.
• Hörlurar är ej tillåtna i något moment.
• PARAKLASS: Obligatoriskt med ”orange vimpel” monterad baktill på armcykel (sittande klass) och godkänd cykelhjälm för dem som kör rullstol på löpningen.
• Det åligger dig som tävlande att känna till tävlingsbanorna.
• Ordinarie trafikregler gäller för tävlande.
• Stafettlagen växlar på anvisad plats, genom att chippet med kardborreband (finns i startkuvertet) förs över till  nästa deltagare i laget. Växling sker innan cykeln hämtas och efter att cykeln hängts tillbaka.
• Deltagande sker på egen risk. LYCKA TILL!